Musikanterna                            Trollhättan

Här kan man se vilka vi är när vi kommer som

" Musikanterna " ( Duo )

             Eller.........

" Musikanterna & co " ( Trio )