Musikanterna                            Trollhättan

" Musikanterna & co " är vi några gånger per år.

Då kommer vi på " Trio " som 3 glada musikanter.

 

För att kunna göra detta, så tar vi med Johan.