Musikanterna                            Trollhättan

Knytis på Lanegården

Foto: Curt Johansson