Musikanterna                            Trollhättan

Stala Bygdegård 2015-04-15

Benny Jannerbrink

Benny Jannerbrink underhåller med att ta med oss på Country resa..........

Genom att spela och sjunga............

Det var väldigt trevilgt.